Retur av varer

Du har 14 dagers ubetinget returrett

Etter angrerettloven kan forbrukeren ved annet fjernsalg (for eksempel postordresalg, internettsalg og tv-shopping) av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven.
Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan benytte dette skjemaet som skal være utfylt av Ledpro som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du kan besørge for at dette kan dokumenteres.

Jeg ønsker å angre / returnere mitt kjøp fra:
Ledpro (Norlux AS)
Borgeskogen 32
3160 Stokke


De returnerte varene skal sendes til overstående adresse, og pakken må tydelig markeres med «RETUR».

Dette skjemaet må fylles ut og sendes til Ledpro for at varene skal kunne returneres. Du vil motta en kvittering per e-post som er bekreftelse på at vi har mottatt ditt returskjema. Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med oss på post@ledpro.no eller telefon +47 97 11 18 18.

Handlekurv