Våtromssoner Ledpro

Våtromssoner

Hva er egentlig våtromssoner og hva betyr det egentlig for deg? Vi forklarer hva du bør tenke på og hvilke vurderinger du bør gjøre før du velger hvilke produkt du skal benytte på ditt våtrom.

Det er mange hensyn man må ta om man ønsker å montere elektriske produkter i et våtrom. Hvilke IP-grader må du ta hensyn til, og hvilke IP-grader kan monteres i de ulike våtromssonene – og hva er egentlig våtromssoner? Om du skal pusse opp eller bygge nytt bad må du tenke på soneinndelingene på et våtrom. Om det er høyere enn 225 centimeter fra gulvet til lampen, er det ingen spesielle krav å måtte ta hensyn til. Vi forklarer mer detaljert om dette under.

Illustrasjon av våtromssoner

I illustrasjonen under har vi definert de ulike våtromssonene på et bad, og de ulike sonene har ulike krav i forhold til hvilke produkter som kan monteres. Ler mer om dette under illustrasjonen.

Våtromssoner

SONE 0
Dette er den innvendige delen av et badekar eller dusjkar. For dusj uten dusjkar er sone 0 begrenset av et horisontalt plan 10cm over det ferdige gulvnivået og innenfor kabinettet/badekar.

SONE 1
Vertikalt plan over dusj eller badekar, evt. 0-0,6m fra dusjhode (2,25m over gulv = sone 2). Sonen begrenses ellers av gulvet og et plan 2,25m over gulvet.

SONE 2
Fra sone 1 og 0,6m utover. Begrenses av gulvet og et plan 2,25m over. Alt over 2,25m over gulv er utenfor sone 2, og her kan du stort sett bruke alle lamper. Om du er i tvil, ta gjerne kontakt med oss.

ØVRIGE OMRÅDER
Resten av baderommet som er utenfor de øvrige sonene. Det er tillatt med belysningsutstyr (IP44 og IP20) av Klasse I (enkeltisolert med jord), Klasse II (dobbeltisolert) og Klasse III (lavvolt). Dette ble tidligere kalt sone 3.

Downlights til baderom

Ulike krav og spesifikasjoner

Vedrørende krav som stiller i de forksjellige soner, beskyttelse mot vann og støv, henvises det til gjeldende installasjonsforskrifter NEK 400. Installasjonsen skal foretas av fagmann.

I sone 0 og 1 er det ikke tillatt å montere belysningsprodukter for nettspenning (240V). Det må påses at alle elektriske forbindelser er godt tiltrukket og at det er god forbindelse. Påse at alle koblinger er riktig koblet. En dårlig forbindelse medfører stor brannfare. Dette er spesielt viktig når man jobber med lavvolts belysning, 12V og 24V, da det normalt blir høyere strømstyrker.

Minimumskrav IP-grad240V12V
Innendørs (utenom våtrom)IP20IP20
Våtrom sone 0Ikke tillattIPX7
Våtrom sone 1Ikke tillattIPX4 / IP44
Våtrom sone 2IPX4 / IP44IPX4 / IP44
Utenfor sone 2 / øvrige områderIP20IP20

Andre armaturer til baderom

Handlekurv