Hjem / Belysningsguide / IP-grad

IP-grad – hva er det?

Når du skal kjøpe lamper til utsatte områder som uteplass eller baderom, bør du sjekke hvilken IP-klassifisering lampen har. Her forklarer vi kort hva de ulike IP-klassifiseringene betyr, slik at du vet hva du bør se etter.


Velg riktig IP-grad for belysning til innen- og utendørs bruk

IP står for ingress protection og er et system som forteller deg om kapslingsgraden til elektrisk utstyr. Med det menes hvor god beskyttelse produktet har mot inntrenging av faste gjenstander som støv, og vann. Formål og plassering av det elektriske utstyret avgjør med andre ord valg av IP/kapslingsgrad. Ved f.eks IP20 er det to tall vi må forholde oss til: 2 og 0. Det første sifferet angir hvor godt utstyret er beskyttet mot fremmedlegemer. Det andre sifferet angir hvor godt produktet er beskyttet mot fukt.

Alle lamper du finner hos Ledpro er merket med denne dataen.

IP20 – Ingen beskyttelse

IP20 er vanlig for standard belysning til innendørs bruk. Slike produkter er beskyttet mot inntrenging av gjenstander større en 12mm. Det betyr at denne IP-graden er støtsikker, og at det ikke skal være mulig å stikke fingeren inn.

IP23 – Regnsikker

Produkter merket med IP23 er motstandsdyktig mot væske. Kravet for denne IP-klassifiseringen er at det etter avsluttet test ikke skal være væske på elektriske komponenter inne i produktet.

IP44 – Sprutsikker

Produktet skal tåle væskesprut fra alle retninger, og kan ikke ha åpninger hvor man kan stikke inn et objekt med 2,5 mm/1,0 mm i diameter. Testen utføres med normert spruteapparat, og ståltråd i riktig diameter med definert kraft (3N/1N). Vanligvis blir ikke armaturen laget væsketett, men med et dreneringssystem som hindrer væske i å komme i kontakt med elektriske komponenter, og samtidig sørger for at væske også dreneres ut igjen.

IP54/55 – Støv- og spylesikker

Tette armaturer hvor det er påkrevd med pakning, og det skal testes i støvkammer for å forsikre seg om at støv ikke kan trenge seg inn på elektriske komponenter. IPX5 krever motstandsdyktighet mot all spyling unntatt høytrykksspyling. Høyere væsketrykk og mengde krever større pakningstrykk enn ved IP54. Denne typen testes ved hjelp av spyleslange (6.5 mm dyse og 12 l/min), og avstanden skal være 3 meter.

IP66 – Støvtett og spylesikker

Dette er strengeste tetthetsklasse for mekanisk inntrenging som objekter og støv, og etter at testen er avsluttet tillates det ingen inntrenging. Følgelig må armaturen være helt tett, hvor pakningstrykket er høyt nok til å hindre utjevning av eventuelt undertrykk. Disse armaturene er ofte montert på fartøy som er utsatt for direkte treff av bølger, eller som ofte blir rengjort av høytrykksspyler, noe som krever nødvendig beskyttelse mot spyling og/eller tung sjø. Foruten høyt pakningstrykk som sikrer mot støvinntrenging legges det inn mekanisk styrke for å hindre at armaturen åpner seg som følge av høyt trykk og/eller store væskemengder. Testene foregår ved bruk av brannslange (dyse på 12.5 mm og væskemengde 100l/min), og det tillates ikke spor av væske inne i armaturen etter avsluttet test.

IP67 – Støv- og vanntett

Disse armaturene har samme tetthet mot mekanisk inntrenging som IP66, men skal i tillegg kunne holde tett etter 30 minutter på 1 meters dyp. Kravet til mekanisk styrke er ikke like stort som for IP66, men det må sikres at armaturen ikke kollapser ved undertrykk på 1 meters dyp.

IP68 – Kontinuerlig neddykking

Armaturer hvor typiske bruksområder er belysning under vann, som i badebassenger, og innvendig tankbelysning.

Klar for å lære mer?

Din handlekurv